ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมพ่อแม่อาสา ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • 01/12/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมพ่อแม่อาสา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในสัปดาห์แรก ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 โดยกิจกรรมพ่อแม่อาสาระดับประถมศึกษา จะจัดขึ้นระหว่าง เดือนมิถุนายน 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

การจัดการศึกษาของโรงเรียนโสมาภา มีนโยบายมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง สถาบันวิชาการภายนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น ฝ่ายวิชาการและระดับสายชั้นต่างๆ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมพ่อแม่ครูอาสาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top