ข่าวสารและกิจกรรม

กีฬาสีภายในโรงเรียน ปี 2565

  • 08/12/2565
  • แชร์ :
กีฬาสีภายในโรงเรียน แข่งขันกีฬารอบคัดเลือก แชร์บอล,ฟุตบอล ปี 2565
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงออกในทักษะความสามารถทางด้านกีฬา เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ในการเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนได้รู้จักการเสียสละ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสร้างเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมพลานามัยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top