ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมการโต้วาที ระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 ปี 2565

  • 07/12/2565
  • แชร์ :
โรงเรียนโสมาภาได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาที ของระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล และเป็นการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 แข่งขันในวันพุธที่ 7 ธันาวาคม 2565 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมพงศ์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top