ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสุขขาภิบาลอาหารโรงเรียน

  • 15/12/2565
  • แชร์ :
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงตรวจแนะนำสุขลักษณะโรงอาหารในโรงเรียน พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top