ข่าวสารและกิจกรรม

รับเกียรติบัตรแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ปี 2565 ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 14/12/2565
  • แชร์ :
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รับเกียรติบัตรแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หน้าธนาคารความดี Electronic

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top