ข่าวสารและกิจกรรม

ฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 3 (พ่อแม่ครูอาสา) เรื่อง น้ำหวานแปลงร่าง ,อาหารจากเส้น ,กล้วยพันธุ์ต่างๆ

  • 10/01/2566
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -11.00 น. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ออกฐานกิจกรรมสนุกคิด สนุกทำ เน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมพ่อแม่อาสา เรียนเรื่อง น้ำหวานแปลงร่าง ,อาหารจากเส้น และกล้วยพันธุ์ต่างๆ นักเรียนทุกห้องจะได้เรียนรู้ในทุกฐานกิจกรรม โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรียน ในแต่ละฐาน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top