ข่าวสารและกิจกรรม

ฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 3 (พ่อแม่ครูอาสา) เรื่อง น้ำหวานแปลงร่าง ,อาหารจากเส้น ,กล้วยพันธุ์ต่างๆ

  • 10/01/2566
  • แชร์ :
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -11.00 น. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ออกฐานกิจกรรมสนุกคิด สนุกทำ เน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมพ่อแม่อาสา เรียนเรื่อง น้ำหวานแปลงร่าง ,อาหารจากเส้น และกล้วยพันธุ์ต่างๆ นักเรียนทุกห้องจะได้เรียนรู้ในทุกฐานกิจกรรม โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรียน ในแต่ละฐาน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top