ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
  • แชร์ :
16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เกิดความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

ฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2 (พ่อแม่ครูอาสา) เรื่อง น้ำผลไม้แสนอร่อย ,ไข่จม ไข่ลอย ,แมลง

  • 12/01/2566
Top