ใบสมัครออนไลน์

ใบสมัครนักเรียนใหม่ อนุบาล - ประถมศึกษา

ข้อมูลนักเรียน (ส่วนที่ 1/5)

::: ภาษาไทย :::
::: ภาษาอังกฤษ :::

ที่อยู่ปัจจุบัน (ส่วนที่ 2/5)

ข้อมูลประวัติการศึกษา (ส่วนที่ 3/5) (เฉพาะสมัครเรียน อนุบาลปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6)

ข้อมูลผู้ปกครอง (ส่วนที่ 4/5)

::: บิดา :::
::: มารดา :::

ข้อมูลอื่นๆ (ส่วนที่ 5/5)

::: กรณีไม่ใช่บิดา – มารดา มาสมัคร :::

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • โทรศัพท์ 0-2734-8865
Top