ผลงานและความภาคภูมิใจ

รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ด.ญ.วจนรจน์ เพ็ชรสุวรรณ ป.3/2

โรงเรียน ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมคนเก่งโสมาภา นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน เด็กหญิงวจนรจน์ เพ็ชรสุวรรณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2...

รับรางวัลหน้าเสาธงภายใน และภายนอก

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้มอบรางวัลกิจกรรม 5 ส. มีตัวแทนนักเรียนมารับรางวัล ระดับชั้นอนุบาล,ประถมศึกษา...

คนเก่งโสมาภา รับรางวัลการแข่งขันภายนอก

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 อาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา ได้มอบรางวัลให้กับ คนเก่งโสมาภา...

คนเก่งโสมาภา นักฟุตบอล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโสมาภาที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและศูนย์ฝึกฟุตบอลชมรมฟุตบอลโสมาภา นวมินทร์...

คนเก่งโสมาภา แข่งขันกีฬาสแต็ค และว่ายน้ำ

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโสมาภาที่ได้ไปแข่งขันกีฬาสแต็คที่ประเทศสิงคโปร์ (การแข่งขันภายนอกประเทศ)...

หน้า 2 จาก 5 หน้า (25 ผลลัพธ์)

Top