ผลงานและความภาคภูมิใจ

โรงเรียนโสมาภาได้ส่งรายงานผลประเมินตนเอง (SAR)

  • 16/09/2565
  • แชร์ :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนโสมาภาที่ได้ส่งรายงานผลงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา ได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566
Top