ผลงานและความภาคภูมิใจ

โรงเรียนโสมาภาได้ส่งรายงานผลประเมินตนเอง (SAR)

  • 16/09/2565
  • แชร์ :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนโสมาภาที่ได้ส่งรายงานผลงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา ได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต สอบได้ ๑๙๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรพิศา คุณธาราภรณ์ สอบได้ ๑๔๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้ ๑๘๓ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของภาค และอันดับที่ ๔ ของประเทศ

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฌานชยินทร์ เย็นใจ สอบได้ ๑๕๘ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2566
Top