ผลงานและความภาคภูมิใจ

โรงเรียนโสมาภาได้ส่งรายงานผลประเมินตนเอง (SAR)

  • 16/09/2565
  • แชร์ :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนโสมาภาที่ได้ส่งรายงานผลงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา ได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง

  • 04/10/2565
Top