ผลงานและความภาคภูมิใจ

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2566
  • แชร์ :
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จากการรายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2567
Top