ผลงานและความภาคภูมิใจ

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2566
  • แชร์ :
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จากการรายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณลดา ปานโต สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566
Top