ผลงานและความภาคภูมิใจ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

  • 30/09/2565
  • แชร์ :
สมศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงการรับรองว่า
โรงเรียนโสมาภา
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • 04/11/2565

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง

  • 04/10/2565
Top