ข่าวสารและกิจกรรม

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2565

  • 08/08/2565
รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) (เฉพาะนักเรียนที่แจ้งความประสงค์)

  • 05/08/2565
รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 6 รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2565
รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 1 - อนุบาล 3 รับเกียรติบัตร การแข่งขัน​ทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2565​

  • 04/08/2565
การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2565

  • 03/08/2565
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

  • 03/08/2565

หน้า 1 จาก 7 หน้า (37 ผลลัพธ์)

หมวดหมู่

ตามปี

Top