ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 09.50 น.

  • 30/11/2565
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • 28/11/2565
แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 1 - 6

  • 28/11/2565
ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

ประชุมผู้ปกครองแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • 26/11/2565
นักเรียนหญิง ป.5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  • 25/11/2565
พิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ปี 2565

โรงเรียนโสมาภาจัดพิธีพิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.6

  • 24/11/2565

หน้า 1 จาก 14 หน้า (79 ผลลัพธ์)

หมวดหมู่

ตามปี

Top