Prides & Awards

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET)

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ด.ญ.วจนรจน์ เพ็ชรสุวรรณ ป.3/2

โรงเรียน ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมคนเก่งโสมาภา นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน เด็กหญิงวจนรจน์ เพ็ชรสุวรรณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2...

Top