ข่าวสารและกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ "Somapa Lifestyle Around The World"

  • 30/01/2566
งานนิทรรศการวิชาการ "Somapa Lifestyle Around The World" ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 25 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ โรงเรียนโสมาภา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2566

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 06/06/2566

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี ๒๕๖๖

  • 02/06/2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ปีการศึกษา 2566

  • 31/05/2566
Top