ข่าวสารและกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ "Somapa Lifestyle Around The World"

  • 30/01/2566
งานนิทรรศการวิชาการ "Somapa Lifestyle Around The World" ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 25 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ โรงเรียนโสมาภา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top