ข่าวสารและกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ "Somapa Lifestyle Around The World"

  • 30/01/2566
งานนิทรรศการวิชาการ "Somapa Lifestyle Around The World" ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 25 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ โรงเรียนโสมาภา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top