ข่าวสารและกิจกรรม

Summer 66 เมษายน กิจกรรมยามเช้า น้องๆอนุบาล

  • 02/05/2566
Summer 66 เดือนเมษายน ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning เน้นการฟัง การพูด สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต และทักษะวิชาการ ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา เน้นหลักการอ่าน การออกเสียงและเขียนที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน เดือนเมษายน Course ที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 08.30 -15.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2566

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 06/06/2566

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี ๒๕๖๖

  • 02/06/2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ปีการศึกษา 2566

  • 31/05/2566
Top