ข่าวสารและกิจกรรม

Summer 66 เมษายน กิจกรรมยามเช้า น้องๆอนุบาล

  • 02/05/2566
Summer 66 เดือนเมษายน ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning เน้นการฟัง การพูด สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต และทักษะวิชาการ ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา เน้นหลักการอ่าน การออกเสียงและเขียนที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน เดือนเมษายน Course ที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 08.30 -15.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top