ข่าวสารและกิจกรรม

ซัมเมอร์คอร์ส 2566 เมษายน DIY,ART,ทดลองวิทย์,cooking

  • 05/05/2566
ซัมเมอร์คอร์ส 2566 เมษายน ระดับประถมศึกษา
*ทดลองวิทย์ สนุกๆ สนุกคิดสนุกวิทย์
*Art พัฒนาความคิดและสร้างจินตนาการผ่านงานศิลปะ
* กิจกรรม Kid Cooking ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประกอบอาหารอย่างง่าย
*DIY ง่ายๆฉันทำได้ สนุกคิดสนุกทำ
..
กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน เดือนเมษายน Course ที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 08.30 -15.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2566

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 06/06/2566

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี ๒๕๖๖

  • 02/06/2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ปีการศึกษา 2566

  • 31/05/2566
Top