ข่าวสารและกิจกรรม

ซัมเมอร์คอร์ส 2566 เมษายน DIY,ART,ทดลองวิทย์,cooking

  • 05/05/2566
ซัมเมอร์คอร์ส 2566 เมษายน ระดับประถมศึกษา
*ทดลองวิทย์ สนุกๆ สนุกคิดสนุกวิทย์
*Art พัฒนาความคิดและสร้างจินตนาการผ่านงานศิลปะ
* กิจกรรม Kid Cooking ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประกอบอาหารอย่างง่าย
*DIY ง่ายๆฉันทำได้ สนุกคิดสนุกทำ
..
กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน เดือนเมษายน Course ที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 08.30 -15.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top