ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดตัวผู้สมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  • 29/05/2566
โรงเรียนจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ช่วงเวลา 10.20 -12.00 น.

โรงเรียนโสมาภา เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงกำหนดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และ ผู้ตามที่ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top