ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดตัวผู้สมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  • 29/05/2566
โรงเรียนจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ช่วงเวลา 10.20 -12.00 น.

โรงเรียนโสมาภา เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงกำหนดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และ ผู้ตามที่ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top