ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมอัจฉริยภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 19/06/2566
กิจกรรมอัจฉริยภาพ นักเรียนระดับชั้น ป.2 - ป.6 ปีการศึกษา 2566 อัจฉริยภาพภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมฯ

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2566 ในเวลา 07.30 - 08.10 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top