ข่าวสารและกิจกรรม

รับเกียรติบัตร กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้”

  • 20/06/2566
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ "นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้" สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนได้ส่งนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม 3 คน ประกอบด้วย
เด็กหญิงชนัญชิตา จิตสำรวย
เด็กหญิงธาราทิพย์ เจริญทอง
คุณครูปัทมา จันแดง

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top