ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเรียนเสริมเย็น ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2566

  • 19/06/2566
กิจกรรมเรียนเสริม (เย็น) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในเวลา 15.30 - 16.20 น. ซึ่งได้ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2566

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top