ข่าวสารและกิจกรรม

26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่”

  • 26/06/2566
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” ซึ่งท่านได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกของไทยและของโลก โรงเรียนโสมาภาจึงจัด กิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.20 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานสุนทรภู่ เกิดความภาคภูมิใจในการสืบทอด และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางภาษาไทย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top