ข่าวสารและกิจกรรม

26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่”

  • 26/06/2566
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” ซึ่งท่านได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกของไทยและของโลก โรงเรียนโสมาภาจึงจัด กิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.20 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานสุนทรภู่ เกิดความภาคภูมิใจในการสืบทอด และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางภาษาไทย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top