ข่าวสารและกิจกรรม

26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติด”

  • 26/06/2566
ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับวัย ช่วยกระตุ้น รณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุมดูแล และป้องกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top