ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนตามโครงการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน (อนามัยโรงเรียน)

  • 19/06/2566
ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนตามโครงการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน (อนามัยโรงเรียน) 

นักเรียนเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่  2 และประถมศึกษาปีที่ 6 รับการตรวจสุขภาพฟัน ตามโครงการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน (อนามัยโรงเรียน) โดย ทางคลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ ให้เข้าบริการตรวจสุขภาพ ช่องปากและฟัน ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 -14.00 น. 
 

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top