ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย (ซ้อมติดอยู่ในรถ)

  • 27/06/2566
กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย (ซ้อมติดอยู่ในรถ) มีนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ร่วมกิจกรรม โดยมีคุณครูสมนึก รื่นพิทักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สาธิตและให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติจริง กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 09.20 น.

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยขึ้น เพื่อให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย รู้จักการระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top