ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย (ซ้อมติดอยู่ในรถ)

  • 27/06/2566
กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย (ซ้อมติดอยู่ในรถ) มีนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ร่วมกิจกรรม โดยมีคุณครูสมนึก รื่นพิทักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สาธิตและให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติจริง กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 09.20 น.

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยขึ้น เพื่อให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย รู้จักการระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top