ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจสุขขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม

  • 29/06/2566
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงตรวจแนะนำสุขลักษณะโรงอาหาร ตู้น้ำดื่ม ในโรงเรียน พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top