ข่าวสารและกิจกรรม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

  • 30/06/2566
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะที่แจ้งความประสงค์) โดย โรงพยาบาลลาดพร้าว Ladprao General Hospital ณ ห้อง 103 เวลา 08.00 -11.30 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top