ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม Library On Tour ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 11/07/2566
โรงเรียนโสมาภา ได้จัดกิจกรรม Library On Tour ขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด การค้นหาหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ร่วมกันทำเป็นกลุ่ม และเพื่อเป็นการแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่ห้องสมุดได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top