ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม Library On Tour ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 11/07/2566
โรงเรียนโสมาภา ได้จัดกิจกรรม Library On Tour ขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด การค้นหาหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ร่วมกันทำเป็นกลุ่ม และเพื่อเป็นการแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่ห้องสมุดได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top