ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

  • 18/07/2566
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เป็นพิธีมงคล และเป็นประเพณีสำคัญของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนโสมาภา จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ครู และ ผู้บริหาร ได้มีโอกาสทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยจัดขึ้นเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา จัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.20 - 12.30 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top