ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 19/07/2566
กิจกรรมธรรมะเด็กดีระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ อนุบาลชั้นปีที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 09.20 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสมาภา
.
กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับอนุบาล จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติธรรมอย่างง่าย และเรียนรู้การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top