ข่าวสารและกิจกรรม

สอบภาคความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 21/07/2566
โรงเรียนได้กำหนดการสอบภาคความรู้ ครั้งที่ 1/2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 และ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.20 -15.10 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top