ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

  • 22/07/2566
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์

โรงเรียนโสมาภา ได้จัดโครงการพัฒนาการด้านสังคม โดยจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติธรรมอย่างง่าย และเรียนรู้การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “คุณธรรมนำความรู้” และนำคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top