ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม “วันภาษาไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

  • 26/07/2566
กิจกรรม “วันภาษาไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมพงศ์

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ และเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสาร มุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็วส่งผลให้ภาษาไทย ซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อ และการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นจึงต้องหาทางแก้ไขและป้องกัน เพื่อไม่ให้การใช้ภาษาไทยเสื่อมลง ดังนั้น เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของภาษาไทย โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ระดับปฐมวัยขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top