ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม “วันภาษาไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

  • 26/07/2566
กิจกรรม “วันภาษาไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมพงศ์

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ และเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสาร มุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็วส่งผลให้ภาษาไทย ซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อ และการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นจึงต้องหาทางแก้ไขและป้องกัน เพื่อไม่ให้การใช้ภาษาไทยเสื่อมลง ดังนั้น เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของภาษาไทย โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ระดับปฐมวัยขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top