ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  • 27/07/2566
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.20 - 09.10 น. ณ เวที่ส่งเสริม EQ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 70 พรรษา ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อย่างหลากหลายกิจกรรม เช่น การจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” การฝึกอาชีพต่างๆ ฯลฯ ที่สำคัญ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น โรงเรียนโสมาภา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล ของพระองค์ท่าน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top