ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 "วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม "

  • 18/08/2566
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 "วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม " วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.40 -14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและทักษะการคิดทักษะการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโสมาภา จึงจัดให้มีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top