ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย ระดับอนุบาล เรื่อง วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองเมื่อพบคนแปลกหน้า

  • 22/08/2566
กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย ระดับอนุบาล

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.20-09.30 น. โรงเรียนโสมาภาได้มีการอบรมนักเรียน ระดับอนุบาล เรื่อง วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองเมื่อพบคนแปลกหน้าและควรทำอย่างไรเมื่อพบคนแปลกหน้า โดยมี ตำรวจสน.ลาดพร้าวมาเป็นวิทยากร เป็นผู้ให้ความรู้และแนะนำนักเรียนพร้อมฝึกปฏิบัติ

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยขึ้น เพื่อให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย รู้จักการระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top