ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

  • 31/08/2566
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ให้สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการแข่งขันภายใน และภายนอกโรงเรียนที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top