ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

  • 31/08/2566
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ให้สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการแข่งขันภายใน และภายนอกโรงเรียนที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top