ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย เดือนสิงหาคม

  • 30/08/2566
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย เดือนสิงหาคม 2566 ณ ห้องจริยธรรม หัวข้อการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.50 -14.20 น.

เพื่อสร้างความตระหนักและให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และให้ความสำคัญกับความเป็นไทย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top