ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

  • 03/09/2566
Thailand Educational Development and Evaluation Tests โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 จัดทดสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.30 น

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top