ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

  • 03/09/2566
Thailand Educational Development and Evaluation Tests โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 จัดทดสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.30 น

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top