ข่าวสารและกิจกรรม

แข่งขันตอบปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

  • 07/09/2566
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโสมาภา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการแข่งขันภายใน - ภายนอก โรงเรียน และการสอบระดับชาติ คือNT และ O-NET

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top