ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

  • 10/09/2566
โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เรื่อง การเตรียมตัวเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) โรงเรียนจึงมีนโยบาย ในการเตรียมตัวนักเรียน และแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ม.1 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

หัวข้อที่ 1) ชี้แจงรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอาจารย์แนะแนวจาก โรงเรียนสตรีวิทยา 2
หัวข้อที่ 2) ชี้แจงกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการ

โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top