ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

  • 10/09/2566
โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เรื่อง การเตรียมตัวเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) โรงเรียนจึงมีนโยบาย ในการเตรียมตัวนักเรียน และแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ม.1 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

หัวข้อที่ 1) ชี้แจงรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอาจารย์แนะแนวจาก โรงเรียนสตรีวิทยา 2
หัวข้อที่ 2) ชี้แจงกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการ

โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top