ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2566

  • 12/09/2566
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโสมาภา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 -12 กันยายน 2566 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการแข่งขันภายใน - ภายนอก โรงเรียน และการสอบระดับชาติ คือNT และ O-NET

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top