ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6

  • 22/09/2566
โรงเรียนโสมาภา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการแข่งขันภายใน - ภายนอก โรงเรียน และการสอบระดับชาติ คือNT และ O-NET

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top