ข่าวสารและกิจกรรม

"โสมาภา อนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 26" ปีการศึกษา 2566

  • 24/09/2566
"โสมาภา อนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 26" ปีการศึกษา 2566
.
โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีกิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเป็น ครั้งที่ 26 เพื่อเป็นการประเมินผลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่เหมาะสมกับวัย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top