ข่าวสารและกิจกรรม

"โสมาภา อนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 26" ปีการศึกษา 2566

  • 24/09/2566
"โสมาภา อนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 26" ปีการศึกษา 2566
.
โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีกิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเป็น ครั้งที่ 26 เพื่อเป็นการประเมินผลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่เหมาะสมกับวัย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top