ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ

  • 25/07/2566
กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ มีนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคุณครูลักขณา บริสุทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สาธิต

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยขึ้น เพื่อให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย รู้จักการระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top