ข่าวสารและกิจกรรม

รับเกียรติบัตร การแข่งขันภายในและแข่งขันภายนอก

  • 25/09/2566
รับเกียรติบัตร การแข่งขันภายนอกรายการ ดังนี้  ประกวดแข่งขันระบายสี คณิตศิลป์ ,ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์,วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

รับเกียรติบัตร การแข่งขันภายในรายการ ดังนี้ 
กิจกรรมอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6,แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย,แข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย,แข่งขันตอบปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์,แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top