ข่าวสารและกิจกรรม

รับเกียรติบัตร การแข่งขันภายในและแข่งขันภายนอก

  • 25/09/2566
รับเกียรติบัตร การแข่งขันภายนอกรายการ ดังนี้  ประกวดแข่งขันระบายสี คณิตศิลป์ ,ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์,วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

รับเกียรติบัตร การแข่งขันภายในรายการ ดังนี้ 
กิจกรรมอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6,แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย,แข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย,แข่งขันตอบปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์,แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top