ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดเรียนเตรียมความพร้อมเดือนตุลาคม (วันแรก) อนุบาล-ประถม

  • 06/10/2566
เปิดเรียนเตรียมความพร้อมเดือนตุลาคม (วันแรก) อนุบาล-ประถม

ระดับอนุบาล กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ระดับประถม เรียนวิชาหลัก 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษครูไทย และครูต่างชาติ

กิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 08.30 -15.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top