ข่าวสารและกิจกรรม

ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ วิชา ภาษาอังกฤษ คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ

  • 23/11/2566
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต รางวัลผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชา ภาษาอังกฤษ

ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2566

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top