ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ และลานไทร

โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ตลอดจนรักษา วัฒนธรรมไทยไว้ และ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทง ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และยังเป็นการแสดงพิธีขอขมาลาโทษพระแม่คงคา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top