ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

  • 17/11/2566
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนโสมาภา ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2566

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top